Funktioner

Målet med plattformen Trygga klassen är att alla berörda ska kunna arbeta med hälsofrågor i skolan på ett systematiskt sätt. Trygga klassen ska användas i ett förebyggande och främjande arbete bland barn och ungdomar. Vi vill att plattformen på sikt ska leda till ökad hälsa i samhället i allmänhet, och bland barn och ungdomar i synnerhet. För att nå dit har vi satt upp viktiga hållpunkter i vårt arbete.

Trygga klassen ska

 • Öka kunskapen kring psykisk ohälsa och riskfaktorer kring detta.
 • Öka kunskapen kring ANDT och minska bruket av detta.
 • Göra barn och ungdomar delaktiga i arbetet med psykiskt ohälsa, ANDT, mobbing o s v.
 • Göra föräldrarna delaktiga i arbetet.
 • Skapa samverkan mellan aktörer och arenor för arbetet med olika hälsofrågor.
 • Skapa ett nätverk som tillsammans ska sprida information och arbeta med hälsofrågor riktat till ungdomar.
 • Öka tillgängligheten för ungdomar att arbeta med dessa frågor på ett systematiskt sätt.
 • Utvärdera det vi gör, så att hälsoarbetet ständigt utvecklas och är relevant.

Trygga klassen innehåller

 • Kunskapsbank
 • Drogenkäter
 • Enkäter ANDT, mobbing m.m.
 • Skolans värderingar
 • Klassens värderingar
 • Klassens policy
 • Klassens handlingsplan
 • Tema utvärderingar
 • Månadsutvärdering
 • Reflektioner
 • Snabbkontakt
 • Rådgivning
 • Delaktighet
 • Internutbildningar för ledningsgrupp och medarbetare

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att använda Trygga klassen i skolan? Skicka oss ett meddelande, e-posta eller ring så kan vi berätta mer om oss, konceptet och de digitala verktyg vi använder.