Samarbeten

Arbetet med att förebygga ohälsa är gemensamt: kommunen, myndigheter, företag, föreningar, elever, lärare, föräldrar och organisationer är alla lika viktiga. Tillsammans kan vi vara stödjande förebilder och sprida information.

Grundarna till Trygga klassen är AB Lotusmodellen och det är vi som arbetar med att ta fram en digital plattform för att arbeta med dessa frågor. En samarbetspartner i projektet Trygga klassen är Blekinge tekniska högskola, som är delaktiga i att utveckla vissa delar i plattformen. De kommer bland annat att gestalta psykisk ohälsa för att Trygga klassen ska kunna sprida kunskap på olika sätt och från olika vinklar.

Kommunerna kommer att vara en viktig del i detta arbete. De lokala politikerna behöver ha en medvetenhet om vad det är för projekt som bedrivs i skolan för att kunna stötta och utveckla folkhälsoarbetet i hela kommunen.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att använda Trygga klassen i skolan? Skicka oss ett meddelande, e-posta eller ring så kan vi berätta mer om oss, konceptet och de digitala verktyg vi använder.