Områden

Trygga klassen-konceptet kommer att användas i skolan, målgruppen är barn och ungdomar i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. När man jobbar med elevhälsofrågor finns det ett antal områden som man kan beröra. Arbetsmiljö, elevinflytande, undervisning och kontakten mellan elever är några exempel.

Varje skolklass skapar själv klassens värderingar och tar fram en policy, så att det blir tydligt vilka områden man ska arbeta med. I den digitala miljön finns verktyg, arbetsuppgifter, enkäter, filmklipp och fakta för de teman som klassen väljer. Trygga klassen är länken mellan elever, lärare och föräldrar för att alla ska kunna vara lika delaktiga.

Teman/ämnen i Trygga klassen

Mobbning

Några exempel på mobbning är när någon eller några personer retar, hotar, förlöjligar, slår eller kränker någon annan. Mobbning kan ske både fysiskt och på nätet.

Hot och våld

Att någon ofta får dig att må dåligt är inte bra, oavsett vem det är. Då kan du behöva hjälp med att sätta stopp för det.

Sexualitet

Det här temat handlar om sex, kärlek, respekt och att sätta dina egna gränser. Vi tar också upp vad som är okej och inte när det gäller sex. Det ingår i skolans läroplan att eleverna ska få undervisning i ämnet.

Droger

Ett ämne som påverkar kroppen och tankeverksamheten genom att framkalla ett rus kallas drog. De ämnen som räknas till droger är läkemedel, narkotika, lösningsmedel, narkosmedel, dopningsmedel, alkohol och tobak.

Alkohol

I det här temat kommer vi att lära oss mer om alkohol, varför det kan vara farligt och varför man ska vara försiktig med att dricka alkohol. Den påverkar både den som dricker och personens omgivning, till exempel familjen, vänner och lagkamrater.

Tobak

Det finns olika typer av tobak. Cigaretter, snus, el-cigaretter, vattenpipa är några exempel. Tobak består av torkade blad från tobaksplantan. I tobak finns det ett ämne som kallas nikotin, det är centralstimulerande och mycket beroendeframkallande. Nikotin är giftigt och används egentligen för att skydda tobaksplantan mot insekter.

Dator och internet

Vad får man egentligen göra i appar, sociala medier och på forum? Här kan du läsa om saker som många undrar över. En del är brottsliga. Ibland går det inte att enkelt svara om något är lagligt eller olagligt. De lagar som gäller utanför nätet gäller också på nätet. Det är till exempel inte mer okej att skriva elaka saker på nätet, än att säga dem direkt till personen.

Elevhälsan

Här kan du få hjälp och stöd med många olika saker. Till exempel om du är stressad, blir kränkt eller har svårt att klara skolan. Hos elevhälsan får du också hälsokontroller och vaccinationer. Du har rätt att gå till elevhälsan tills du har gått ut gymnasiet.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp, men många känner igen sig när man pratar om att må dåligt. Det kan finnas en rad orsaker till att man mår psykiskt dåligt, men det finns bra hjälp att få.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att använda Trygga klassen i skolan? Skicka oss ett meddelande, e-posta eller ring så kan vi berätta mer om oss, konceptet och de digitala verktyg vi använder.