Områden

Trygga klassen-konceptet kommer att användas i skolan, målgruppen är barn och ungdomar i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. När man jobbar med elevhälsofrågor finns det ett antal områden som man kan beröra. Arbetsmiljö, elevinflytande, undervisning och kontakten mellan elever är några exempel.

Varje skolklass skapar själv klassens värderingar och tar fram en policy, så att det blir tydligt vilka områden man ska arbeta med. I den digitala miljön finns verktyg, arbetsuppgifter, enkäter, filmklipp och fakta för de teman som klassen väljer. Trygga klassen är länken mellan elever, lärare och föräldrar för att alla ska kunna vara lika delaktiga.

Teman/ämnen i Trygga klassen

Mobbning

Mobbning kan handla om trakasserier, våld eller hot om våld och finns exempelvis i skolan, på arbetsplatser eller i andra sammanhang inom olika grupper.

Hot och våld

Våld i nära relationer är ett mycket vanligt brott och ett stort samhällsproblem. Det förekommer oavsett klass, etnicitet, kulturell eller religiös bakgrund, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Sexualitet

Det här temat handlar om sex, kärlek, respekt och att sätta sina egna gränser. Vi pratar också om identitet.

Droger

Droger påverkar alla på kort eller lång sikt. Det påverkar dem som använder drogerna och det påverkar dem runtomkring. Användaren påverkas fysiskt, psykiskt och socialt. Hjärnan är till exempel fortfarande under utveckling under hela tonårstiden.

Alkohol

Med riskbruk av alkohol menas en konsumtion av alkohol som ökar risken för skadliga fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser.

Tobak

De flesta som brukar tobak i Sverige använder cigaretter och snus. Både bland vuxna och bland ungdomar av har användningen av cigaretter minskat kraftigt under 2000-talet.

Dator och internet

Spänning och avkoppling i vardagen - javisst! Men erfarenheter på nätet kan utvecklas till problem och t ex ha en negativ påverkan på studier, leda till konflikter med närstående eller att personen mår dåligt fysiskt eller psykiskt.

Elevhälsan

Här beskriver vi vad Elevhälsan gör och vad man kan få hjälp med hos dem.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp, men många känner igen sig när man pratar om att må dåligt. Det kan finnas olika orsaker till att man mår psykiskt dåligt, men det finns bra hjälp att få.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att använda Trygga klassen i skolan? Skicka oss ett meddelande, e-posta eller ring så kan vi berätta mer om oss, konceptet och de digitala verktyg vi använder.